— Styrelsen informerar — 2022-09-12

Rampen har nu genomgått den breddning som det funnits önskemål om. Efter bra synpunkter som lyfts på både årsmöte och extra medlemsmöte genomfördes arbetet med bra insatser från flera medlemmar. Stort tack för era insatser.

Bommen/inpasseringssystem har efter extra medlemsmöte nu beslutats att genomföras. Det är en dyrare investering som kommer underlätta nyckelhantering, bättre kontroll på vilka som kan komma in, en bom som hålls stängd och mindre ”frustrerande” arbete för styrelsen. Genomförandet kommer ske i flera faser med start av ny bom. Bommen är beställd och kommer placeras innanför den nuvarande. Till att börja med kommer den manövreras med nyckel.

Miljöarbetet har löpt på bra under säsongen. Miljöplanen som styrelsen tog fram passade väldigt bra till besöket vi fått från kommunens miljöinspektör. Som följd till besöket har vi fått besvara ett antal frågor om hur vi hanterar diverse miljöfrågor. Det som vi medlemmar ska ta med oss är att tänka till hur vi hanterar kemikalier och bottenfärger. Inget får komma ut på vår mark, i sjön eller lämnas i soptunnan. Framöver kommer vi inte få ha otillåtna bottenfärger. Det kommer vi att informera mer om vad som gäller senare.

Kameraövervakning har tagits upp på årsmöten, medlemsmöten, facebook och i andra sammanhang. Efter rådfrågande till Svenska båtunionen, andra båtklubbar och besök på Marielundsvikens båtklubb i Mariefred har vi nu begärt in offert för kameror för bevakning av bryggorna. Mer om det framöver.

Genomgången av obetalda fakturor har resulterat i att det ser betydligt bättre ut nu. E-mailadresser har uppdaterats och fakturorna har kommit fram och betalats. Nu återstår ett fåtal där vi ser fram mot betalning snarast.

Hälsningar

Styrelsen TBK