Stölder vid TBK

Vi har tyvärr i närtid upplevt stölder av båtar och motorer vid TBK. Styrelsen uppmanar medlemmarna att göra vad man kan för att förhindra detta vilket betyder ökad vaksamhet samt borttagande av stöldbegärliga föremål så långt det går. Höstmörker med låg båtaktivitet gillas av våra tjuvaktiga ovänner.