— Styrelsen informerar — 2022-03-18

Händer det något i en liten båtklubb som TBK under vinterhalvåret? Ja, det gör det
tycker vi som sitter i styrelsen.
När höstens båtupptagningar var gjorda och säsongen kunde antas vara över
började vi gå igenom sommarens alla genomförda vaktpass. Vi kan konstatera att vår
klubb har varit välbevakad under sommaren även om det alltid är några medlemmar
som av olika skäl har uteblivit från sin vakttjänst. Upprätthållande av ”vaktmoralen” är
nog något som vi delar med alla andra klubbar som har detta system för att hålla
stölderna nere.
Vid nyåret drog förberedelserna igång på allvar inför vårt kommande årsmöte som vi
glädjande nog räknar med att kunna genomföra i klubbstugan så som det var innan
pandemin bröt ut. Parallellt med kallelsen tillhandahåller vi årsmöteshandlingar för att
medlemmarna ska kunna veta vad som ska avhandlas under mötet. I dessa
handlingar finns rubriken ”Motioner” där medlemmarna har möjligheten att skicka in
synpunkter och förslag på hur vi bör utveckla vår klubb.Tyvärr har det inte inkommit
några motioner från medlemmarna vilket kanske kan tolkas som att klubben glöms
bort lite grann under vinterhalvåret. Vi vet att det finns idéer!
En stor genomgång av vårt medlemsregister pågår just nu. Det är av yttersta vikt att
de uppgifter vi har där stämmer med verkligheten. Det är lätt att glömma att meddela
förändring av tex. mailadress men detta skapar mycket extrajobb när vi behöver ha
kontakt med våra medlemmar. Vi ber i detta sammanhang att få framföra vårt varma
tack till er alla för att ni tålmodigt och vänligt har svarat på våra mail och
telefonuppringningar!
Nu ser vi fram mot ett välfyllt klubbhus vid årsmötet samt islossning följd av ännu en
underbar båtsommar.