Städdag lördag 26 september kl. 10.00

Vi kör höstens städdag lördag 26 september kl 10.00. Ta med egna verktyg, tex röjsågar och annat som kan användas för att snygga till klubben.