Medlemmar inbjudna för att diskutera sjösättningsrampen 14/9

Styrelsen inbjuder medlemmar som har synpunkter på vår sjösättningsramp att träffa oss tisdagen 14:e september kl. 19.00 vid rampen. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter. Kanske finns det något vi kan förbättra.