Glöm inte din vakttjänstgöring

Inför säsongen 2020 påminner styrelsen om följande:

Efter årsmötesbeslut 2017 har både båtplatsinnehavare och rampare obligatorisk vakttjänstgöring. Utebliven vakttjänstgöring medför straffavgift på 2000 Kr per missat vaktpass.

Bokningspärmen för vaktpass finns framlagd i klubbstugan under perioden 22 mars t.o.m. 5 april och plockas därefter bort för sammanställning. Om du inte bokat datum/vaktpass inom den perioden, blir du tilldelad datum av vaktansvarige. Kontakta i sådana fall vaktansvarige (kontaktuppgifter finns på denna hemsida under “kontakt”) för att få reda på vilket datum du blivit tilldelad.

Vänliga hälsningar styrelsen