— Styrelsen informerar — 2022-09-12

Rampen har nu genomgått den breddning som det funnits önskemål om. Efter bra synpunkter som lyfts på både årsmöte och extra medlemsmöte genomfördes arbetet med bra insatser från flera medlemmar. Stort tack för era insatser. Bommen/inpasseringssystem har efter extra medlemsmöte nu beslutats att genomföras. Det är en dyrare investering som kommer underlätta nyckelhantering, bättre kontroll …

— Styrelsen informerar — 2022-09-12 Läs mer »