Kommande händelser
  • Årsmöte –  nytt datum ej fastställt ännu. 
  • Sjösättning – 2 maj kl. 13.00
  • Torrsättning – 11 oktober kl. 09.00

Uppmaning

Klubbens kontaktlista skulle behöva uppdateras. Vänligen maila ditt namn, telefonnummer och mailadress till viceordforande@taxingebk.se

Taxinge Båtklubb är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål att främja båtsport. Klubben startade verksamheten 1989 och är ansluten till Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen.

Klubben förfogar för närvarande över två bryggor med totalt 89 båtplatser varav 82 platser är försedda med Y-bommar. 

Vidare finns sjösättningsramp, rustningsbrygga med mastkran, el vid bryggorna, vinteruppläggsplatser och en trevlig klubbstuga.