Kommande händelser
  • Träff för att diskutera sjösättningsrampen 14 september kl. 19:00
  • Städdag 25 september kl. 10:00
  • Båtupptagning 10 oktober kl. 09:00

Taxinge Båtklubb är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål att främja båtsport. Klubben startade verksamheten 1989 och är ansluten till Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen.

Klubben förfogar för närvarande över två bryggor med totalt 89 båtplatser varav 82 platser är försedda med Y-bommar. 

Vidare finns sjösättningsramp, rustningsbrygga med mastkran, el vid bryggorna, vinteruppläggsplatser och en trevlig klubbstuga.